Foto av Emily Underworld @ Unsplash

Foto av Emily Underworld @ Unsplash

Många klubbar och idrottare väntar med att arbeta med den mentala biten först när problemen redan uppstått. Att arbeta preventivt är oerhört viktigt.

Forskningen visar klart och tydligt att den mentala ohälsan inom idrotten ökar – 1 av 3 idrottare lider av mental ohälsa, ett konstant sökande efter att lyckas i en stressig miljö och krav på prestation (Kentää och Åkesdotter 2020). Tidiga insatser i idrottares välmående ses som kritiskt för att undvika mental ohälsa (Purcell et al., 2019). Att hitta sätt att stoppa den mentala ohälsan och självmord inom idrotten är en utmaning (Nixdorf et al., 2020)

Det är kritiskt att vi tar detta på allvar och arbetar proaktivt.

Vi har utvecklat ett verktyg som är forskningsbaserat. Verktyget gör det möjligt att arbeta preventivt med målet att  bidra till att minska den psykiska ohälsan inom idrotten. Just nu är det flera individuella samt lagidrottare som testar och slut utvärderar verktyget. 

Snart sker lanseringen så att även du/ni också kan arbeta proaktivt för en mentalt hållbar idrott!

Vill du börja arbeta med detta redan nu? Hör av dig!

Idrottspsykologi Göteborg Mölndal eller online - Professionalitet och Integritet

info@highper4mers.se