Föreläsningar och Workshop

  • Självmdekänsla och välmående bland lag och individuella idrottare.

  • Framgång och motgång - att kunna hantera både och.

  • Hur undviker man skador genom psykologiska insatser?

  • Att hantera alla krav som ställs på dig som idrottare.

  • När ska en individuell idrottare - ett lag, vara som bäst?

  • Att vara förälder till elitsatsande barn - en föreläsning för föräldrar om den mentala pressen på deras barn och på dem som föräldrar 

  • För mer exempel eller mer information, kontakta mig gärna!

Idrottspsykologi Göteborg Mölndal eller online - Professionalitet och Integritet

info@highper4mers.se