Förhandsvisning av bild

Kompetens och erfarenhet

Jag heter Cristiana Wall och har lång erfarenhet av idrottsvärlden, både som aktiv, tränare och förälder till elitaktiva på nationell och internationell nivå. Erfarenheten kommer från en mängd olika sporter (individuella & lag). Efter många år i idrottsvärlden, och efter att ha träffat många idrottare och tränare, kände jag att jag ville bidra till både idrottares och tränares välbefinnande. Mitt mål är att hjälpa dig med dina tankar, känslor och funderingar, oavsett om det gäller att nå dina mål, komma över motgångar, eller att finna glädje i din träning och tävling. 

Min utbildning i Idrottspsykologi har jag från Universitetet i Malmö och Halmstad. Mina studier på avancerad nivå i Idrottspsykologi har jag både från Universitetet i Halmstad och från University of Staffordshire i England (3års studier). Dessutom har jag studier i pedagogik, psykologi och sociologi från Göteborgs Universitet (4års studier).Min behörighet i Idrottspsykologi har jag från Universitetet i Halmstad.

Acceptance Committment Therapy (ACT)

-  ACT Grundutbildning samt fördjupning i ångest och depression (CE poäng)

- ACT för tonåringar (CE poäng)
- ACT -Självskadebeteende

- ACT för idrottare

KBT grundutbildning (CE poäng)

Utbildningsterapi i KBT under legitimerad KBT terapeut.  

Mindfulness (inkl för elitidrottare), Universitetet i Halmstad.

Utbildningen  Idrottsskador och Rehabilitering, Universitetet i Halmstad.

Hållbart Elitidrottande, Universitetet i Göteborg. 

Certifierad  i Personlighetsanalys för Sport genom Thomas International.

Jobbar enligt evidensbaserade metoder.


Medlem i:
FEPSAC - European Federation of Sport Psycology
Association for Applied Sport Psychology
Svensk IdrottsPsykologisk Förening
Associazione Italiana Psicologia Sportiva

Idrottspsykologi Göteborg Mölndal eller online - Professionalitet och Integritet

info@highper4mers.se